AKO DLHO STE NEROBILI
TO ČO VÁS BAVÍ?

AFLAMIL -
LIEČBA BOLESTI A ZÁPALU

BLOG

ČO JE AFLAMIL KRÉM?

Aflamil je liek vo forme krému, ktorý účinne tlmí bolesť a zápal svalov a šliach. Účinná látka aceklofenak rýchlo zmierňuje bolesť a dá sa používať dlhodobo. Krém je dobre roztierateľný, rýchlo sa vstrebáva a pokožku zanecháva vláčnu. Aplikuje sa priamo na postihnuté miesto, nezaťažuje tráviacu sústavu, čím zmenšuje riziko vedľajších účinkov.

Liek Aflamil krém by nemal chýbať v žiadnej domácej lekárničke, pretože je to skvelý pomocník pri bolestiach svalov, šliach a kĺbov v dôsledku úrazu alebo iných príčin. Účinný je aj pri vyvrtnutiach, distenziách, bolestiach v krížoch, stŕpnutej šiji, zápaloch šliach či tenisovom lakti.

Používa sa 3 x denne lokálne na bolestivé miesto. Vždy dodržiavajte pokyny lekára alebo lekárnika a prečítajte si príbalovú informáciu. Liek Aflamil krém je určený pre dospelých. Jeho užívanie sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia.


Aflamil sa môže používať v liečbe všetkých typov bolestivých a zápalových ochorení, vrátane úrazov a akútnych
alebo chronických zápalových ochorení svalov a kĺbov.
VIAC INFORMÁCIÍ

AKO HO POUŽÍVAŤ?

 • Aflamil krém používajte podľa odporúčaní lekára alebo lekárnika. Nanáša sa na postihnutú oblasť trikrát denne miernym vtieraním 1,5 – 2 g krému (približne 5 až 7 cm) v závislosti od rozsahu postihnutej oblasti.

KEDY BYŤ POZORNÝ?

 • Liek Aflamil krém neaplikujte na podráždenú alebo poranenú pokožku a na otvorené rany. Ak sa krém Aflamil dostane do očí, rýchlo ich vypláchnite vodou. V prípade pretrvávajúcich problémov vyhľadajte lekára. Pri prehltnutí krému Aflamil treba okamžite vyhľadať lekára.

MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

 • Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000): mierne až stredne závažné podráždenie a začervenanie pokožky, svrbenie. Tieto prejavy zmiznú po ukončení liečby.
 • Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako u 1 pacienta z 10 000): fotosenzitívne reakcie.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z uvedených alebo iný vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

NEPOUŽÍVAJTE AFLAMIL 15 KRÉM

 • V prípade alergie alebo precitlivenosti na aceklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Aflamilu.
 • Ak ste v minulosti mali alergické reakcie po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov. Príznaky týchto alergických reakcií môžu byť: astma, pískavé dýchanie, ťažkosti pri dýchaní, vyrážka alebo žihľavka, opuch tváre alebo jazyka, nádcha (rinitída).

AKO KRÉM AFLAMIL SKLADOVAŤ?

 • Liek uchovávajte pri izbovej teplote (do 25 °C) mimo dosahu detí. Po otvorení liek spotrebujte do 30 dní. Nevyužitý liek vráťte do lekárne.

PRE KOHO JE URČENÝ?

Krém Aflamil je určený pre každého, kto miluje aktívny život a nechce sa nechať obmedzovať bolesťami alebo zápalmi svalov a kĺbov. Je rovnako vhodný pre aktívnych a rekreačných športovcov, ako aj pre ľudí vo vyššom veku. Hodí sa ľuďom so sedavým zamestnaním na tlmenie bolestí krížov a šije.
VIAC INFORMÁCIÍ

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

     AFLAMIL 15 mg/g krém ( aceclofenacum )

     Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik alebo zdravotná sestra.

     - Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
     - Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
     - Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
     alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
     písomnej informácii pre používateľov.
     - Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

     1. Čo je Aflamil 15 mg/g krém a na čo sa používa
     2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Aflamil 15 mg/g krém
     3. Ako používať Aflamil 15 mg/g krém
     4. Možné vedľajšie účinky
     5. Ako uchovávať Aflamil 15 mg/g krém
     6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Aflamil 15 mg/g krém a na čo sa používa

Aceklofenak má analgetický (pôsobiaci proti bolesti), protizápalový a protireumatický účinok.
Aceklofenak vo forme krému sa používa na lokálnu liečbu zápalových a bolestivých ochorení.

Aflamil sa môže používať v liečbe všetkých typov bolestivých a zápalových ochorení, vrátane úrazov a akútnych alebo chronických zápalových ochorení svalov a kostí, ako je vyvrtnutie, distenzia alebo modriny, bolesť v krížoch, stŕpnutie šije, ako aj pri zápale tkanív v okolí kĺbov (periartritída), napríklad zápal šľachy, tenisový lakeť.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Aflamil 15 mg/g krém

Nepoužívajte Aflamil 15 mg/g krém

     - ak ste alergický (precitlivený) na aceklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Aflamilu
     - ak ste v minulosti mali alergické reakcie po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných
     nesteroidných protizápalových liekov. Príznaky týchto alergických reakcií môžu byť: astma, pískavé
     dýchanie, ťažkosti pri dýchaní, vyrážka alebo žihľavka, opuch tváre alebo jazyka, nádcha (rinitída).
     - u detí a dospievajúcich.

     Ak ste už niekedy mali ktorýkoľvek z týchto vyššie spomenutých alergických príznakov, prosím povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a nepoužívajte Aflamil 15 mg/g krém.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Aflamilu 15 mg/g krému

     - Nenanášajte krém na podráždenú pokožku (s ekzémom, žihľavkou) alebo poranenú pokožku
     alebo otvorené rany
     - Dávajte si pozor, aby sa krém nedostal do očí. Ak sa krém nešťastnou náhodou dostane do očí,
     okamžite ich umyte vodou. Kontaktujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej
     nemocnice, ak vaše ťažkosti pretrvávajú.
     - Krém je určený len na vonkajšie použitie, nesmie sa dostať do úst a nesmie sa prehltnúť.

Používanie iných liekov

    Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

     Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Používanie Aflamilu sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

     Aflamil neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Aflamilu 15 mg/g krému

     Aflamil obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, metylparabén a propylparabén, ktoré môžu spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu, niekedy oneskorenú).


3. Ako používať Aflamil 15 mg/g krém

     Vždy používajte Aflamil presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

     Aflamil krém sa má nanášať na postihnutú oblasť trikrát denne miernym vtieraním 1,5 – 2 g krému (približne 5 až 7 cm) primerane v závislosti od rozsahu postihnutej oblasti.

Použitie u detí a dospievajúcich

     Aflamil sa nemá používať u detí a dospievajúcich.

Použitie u starších pacientov

     Môže sa použiť zvyčajné dávkovanie.

Ako dlho treba používať Aflamil 15 mg/g krém

     Bez pokynov svojho lekára nepoužívajte Aflamil dlhšie ako 2 týždne v prípade poranenia kĺbov
alebo svalov (vyvrtnutie, distenzia, modriny) alebo 3 týždne pri zápale kĺbu.

Musíte kontaktovať svojho lekára, ak sa zápal alebo bolesť zhorší alebo sa po 7 dňoch liečby nezlepší.

Ak použijete viac Aflamilu 15 mg/g krému, ako máte

     Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice, pretože môžete potrebovať lekársku starostlivosť. Nezabudnite si zobrať so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov.

Ak zabudnete použiť Aflamil 15 mg/g krém

     Ak zabudnete použiť Aflamil vo zvyčajnom čase, naneste krém hneď, ako to bude možné. Potom naneste ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak neúmyselne prehltnete Aflamil 15 mg/g krém

     Okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo kontaktujte pohotovosť najbližšej nemocnice.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

     Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

     Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000)
Môže sa vyskytnúť mierne až stredne závažné podráždenie, začervenanie pokožky a svrbenie, ktoré vymizne po ukončení liečby.

     Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako u 1 pacienta z 10 000)
Môžu sa objaviť fotosenzitívne reakcie.

     Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Aflamil 15 mg/g krém

     Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
     Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
     Po otvorení sa liek má použiť do 30 dní.

     Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

     Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Aflamil 15 mg/g krém obsahuje

     - Liečivo je aceklofenak 15 mg v 1g krému.
     - Ďalšie zložky sú: emulgujúci vosk (pripravený z cetylalkoholu a stearylalkoholu s obsahom derivátu
     makrogolu z esterov vyšších mastných kyselín so sorbitanom), tekutý parafín, metylparabén (E218),
     propylparabén (E216), čistená voda

Ako vyzerá Aflamil 15 mg/g krém a obsah balenia

     Aflamil je biely krém.
     Obsah balenia: 60 g krému v hliníkovej tube s uzavretým ústím (vnútri dvakrát lakovaná lakom
     epoxyfenolového typu) s polyetylénovým uzáverom s prepichovacím tŕňom. Tuba je zabalená
     v kartónovej škatuli.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2013.
Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/01155

KDE HO ZÍSKAŤ - ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST

O BOLESTI

Bolesť je zmyslový vnem, ktorý oznamuje, že niečo s telom nie je v poriadku. Lieky na tlmenie bolesti sa volajú analgetiká. Môžu mať aj protizápalový účinok a tlmiť horúčku. Samoliečba bolesti bez návštevy lekára sa odporúča iba v prípade, ak netrvá viac ako dva dni a nie je spôsobená úrazom alebo sprevádzaná krvácaním.

BOLESŤ MôŽE BYŤ AKÚTNA ALEBO TRVALÁ (CHRONICKÁ),
NOCICEPTÍVNA A NEUROPATICKÁ

Ako je možné, že cítime bolesť? Na zakončení nervových vlákien sú receptory, ktoré informáciu o bolesti prenesú z postihnutého miesta do mozgu.

OCHORENIA

Ochorenia svalového aparátu znižujú kvalitu života, obmedzujú pohyb a celé fungovanie človeka. Môžu byť nervového pôvodu alebo sú dôsledkom zmenenej a narušenej štruktúry svalov, kĺbov, kostí a šliach. Zmenená alebo narušená štruktúra týchto tkanív vedie k zmene funkčnosti pohybovej sústavy a niekedy dokonca k jej degenerácii.

1. osteoartrózA

Osteoartróza je najčastejšia forma artritídy. Postihuje všetky voľne pohyblivé kĺby (zápästia, bedrové kĺby, kolenné kĺby), a to buď samostatne, alebo aj viacero kĺbov naraz. Osteoartróza sa prejavuje bolesťou postihnutých kĺbov pri zvýšenej námahe, stuhnutosťou kĺbov a rozšírením kostí v strede a na konci kĺbov prstov. Bolesť je často výrazná v noci v pokojovom režime. Na rozdiel od Reumatoidnej artritídy ovplyvňuje len činnosť kĺbov, nie však ostatné tkanivá a orgány.

PRÍČINY VZNIKU

Osteoartritída je spôsobená opotrebovaním kĺbov vplyvom vyššieho veku, nadmerného zaťažovania alebo starým zranením.

4 STUPNE osteoartrózy

1. stupeň – neurčité zúženie kĺbového priestoru
2. stupeň – jasné kostné výrastky, zúženie kĺbového priestoru
3. stupeň – početné kostné výrastky, jasné zúženie kĺbového priestoru, postupne sa objavujú deformácie koncov kostí
4. stupeň – veľké kostné výrastky, značné zúženie kĺbového priestoru, výrazné deformácie koncov kostí

LIEČBA osteoartrózy

Hoci je osteoartróza nevyliečiteľná, skoré odhalenie a riešenie problému môže spomaliť progres ochorenia, uľaviť od bolesti a obnoviť činnosť kĺbov.

Bolesť sa dá pri osteoartróze zmierniť protizápalovo a analgeticky pôsobiacimi liekmi (nesteroidné antireumatiká vo forme tabliet, krémov, náplastí alebo sprejov), teplom alebo elektroliečbou. Výhodou lokálnej protizápalovej liečby je znížené riziko závažných nežiaducich účinkov v oblasti tráviaceho traktu. Odporúča sa preto uprednostniť ju pred tabletkami.
Ďalšou vhodnou terapiou sú rôzne fyzikálne metódy liečby. Pomáha aj zníženie hmotnosti v prípade nadváhy alebo obezity. Ideálnym športom je plávanie alebo bicyklovanie.

Okrem farmakologickej liečby sa niekedy používajú aj rôzne fyzikálne metódy liečby.

Ak máte ťažkú osteoartrózu a ostatné liečebné postupy nezabrali, je nutný chirurgický zákrok (odstránenie poškodenej chrupavky alebo kĺbová náhrada). Ako nová možnosť liečby sa javí injekčná aplikácia kyseliny hyalurónovej alebo kmeňových buniek priamo do postihnutého miesta.

2. REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA

Je najčastejším reumatickým ochorením, ktoré sa prejavuje zápalom kĺbov a zriedkavejšie aj postihnutím iných orgánov a systémov, predovšetkým pľúc, ciev, srdca, očí.

Ide o chronické autoimunitné ochorenie. Prvými príznakmi sú bolesti malých kĺbov, sprevádzané opuchom, slabosťou, únavou a zvýšenou teplotou. Priebeh choroby sa nedá vopred určiť, striedajú sa obdobia zhoršenia s obdobiami zlepšenia. Aj napriek liečbe dochádza k deformácii kĺbov, moderná liečba však dokáže ochorenie spomaliť.

PRÍČINY VZNIKU

Príčiny vzniku nie sú jednoznačné, sú však známe chorobné procesy, ktoré v postihnutých
tkanivách prebiehajú a ktoré pri určovaní diagnózy.

LIEČBA REUMATOIDNEJ ARTRITÍDY

Cieľom liečby je ústup zápalu, čím sa potlačí deštrukcia kĺbov a zmenší bolesť, aby sa funkcia kĺbov zachovala čo najdlhšie.

Pacientom sa ako prvá liečba ordinujú nesteroidné protizápalové lieky v kombinácii s inými liečivami. Dôležité je prispôsobiť diagnóze životný štýl aj stravovanie. Komplexná liečba teda pozostáva z medikamentóznej liečby, ergoterapie, liečebnej gymnastiky a chirurgickej terapie.

3. Ankylozujúca spondylitída

Ankylozujúca spondylitída je zápalové ochorenie pohybových ústrojov. Vo väčšej miere postihuje mužov ako ženy, a to už v mladom veku (medzi 20. – 30. rokom života). Choroba sa prejavuje bolesťou a strnulosťou kostí, ich zrastaním, ako aj bolesťou svalov a šliach. Keďže ide o systémové ochorenie, nemusí ísť len o ochorenie kĺbov, pacienti môžu mať horúčku, pociťovať únavu, stratiť chuť do jedla. Ojedinele sa rozvinie ochorenie pľúc alebo srdca. 30 % pacientov s ankylozujúcou spondylitídou máva spravidla opakovane zápal očí. Ochorenie sa môže končiť vážnymi deformitami (zrastanie, trvalé stuhnutie kĺbov).

Príčiny vzniku

Hoci je príčina ochorenia neznáma, existuje významná spojitosť s genetikou a niektorými infekciami.

LIEČBA Ankylozujúcej spondylitídy

Včasná diagnóza pomáha kontrolovať bolesť a pocit meravosti, redukuje hroziace deformity a pôsobí preventívne. Cieľom terapie je potlačenie aktivity zápalového procesu, prevencia deformácií a ich prípadná chirurgická korekcia. Veľký význam má cvičenie posilňujúce svalstvo v okolí kĺbov. Odporúčaným športom je plávanie. Úľavu od bolesti ponúka farmakoterapia. Pre pacientov s pokročilým ochorením bedrových alebo kolenných kĺbov je riešením umelá náhrada kĺbu.

PRIESKUM

Zapojte sa a získajte inštruktážne video zadarmo

Myslíte na zdravie svojej chrbtice? Tak sa zapojte do nášho online prieskumu a odpovedzte na pár otázok.
Ako odmenu získate od nás video s odbornými cvičeniami na mobilizáciu chrbtice celkom zadarmo! Zapojte sa hneď!

  Na aké problémy používate lokálne krémy proti bolesti?

  Na základe čoho si vyberáte konkrétny prípravok proti bolesti?

  SLOVNÍK
  Slovník AFLAMIL:

  Aceklofenak - účinná látka patriaca do veľkej skupiny nesteroidných anfilogistík, liečiv, ktoré v rôznej miere prejavujú analgetický, antiflogistický a antireumatický účinok.

  Aflamil® krém (charakteristika) - Liek s obsahom účinnej látky aceklofenak, ktorý má analgetický a protizápalový účinok. Používa sa na lokálnu liečbu bolesti a zápalu.

  Alergia - Neprimeraná obranná reakcia imunitného systému nášho organizmu na látky z okolitého prostredia.

  Analgetický - Utišujúci bolesť, znižujúci pocit bolesti.

  Ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba) - Chronické systémové zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza
  aj k postupnému znehybneniu stavcov.

  Antiflogistikum - Liečivo pôsobiace proti zápalu.

  Antireumatický účinok - Pôsobiaci proti reumatizmu.

  Artroskopia - Vyšetrovacia alebo liečebná metóda, používa sa pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov.

  Autoimunitné ochorenie - Ochorenie, pri ktorom je imunitný systém nadmerne aktívny v rozpoznávaní a ničení a napáda niektoré štruktúry vlastného tela.

  Chrupavka (chrupka) - Druh podporného tkaniva, napríklad na koncových oblastiach kosti.

  Dermatitída - Spoločné označenie pre všetky zápaly kože.

  Distenzia - Roztiahnutie

  Dychová exkurzia hrudníka - Zväčšovanie hrudníka pri dýchaní.

  Ekzém (atopická dermatitída) - Chronické alebo chronicky sa opakujúce ochorenie kože, sprevádzané výrazným svrbením, rozmanitosťou klinických príznakov s rôznym priebehom.

  Elektroliečba - Druh fyzikálnej terapie, využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie.

  Emulgácia - Rozptyľovanie dvoch navzájom nerozpustných kvapalných zložiek s cieľom prípravy emulzie, príklad sú krémy.

  Ergoterapia - Liečba prácou alebo pracovná terapia, je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie.

  Exspirácia - Stanovené obdobie, uplynutím ktorého prestane byť liek použiteľný.

  Fotosenzitivita - Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

  Infračervené žiarenie - Je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie.

  Intraartikulárna aplikácia - Vnútrokĺbová aplikácia

  Kontaktná dermatitída - Neinfekčné povrchové zápalové ochorenie kože alergickej povahy, vyvolané rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré prichádzajú do kontaktu s kožou.

  Kyselina acetylosalicylová - Aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylovej s účinkom analgetickým (pôsobí proti bolesti), antipyretickým (znižuje horúčku), antiflogistickým (potláča zápal).

  Kyselina hyalurónová - Polysacharid, glykosaminoglykán tvorený z opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukozamínu a kyseliny glukurónovej.

  Lokálny - Miestny, vzťahujúci sa na istý bod, oblasť.

  Metylparabén - Organická zlúčenina zo skupiny parabénov, ktorá sa používa napr. ako konzervant v kozmetike, farmácii a potravinárstve.

  Muskuloskeletálne ochorenia - Ochorenia svalov a kostí.

  Nemedikamentózna liečba - Liečba bez použitia medikamentov (napr. rehabilitácia, ergoterapia a iné).

  Nesteroidný protizápalový - Lieky (antireumatiká) používané na liečbu rôznych akútnych a chronických zápalových a bolestivých ochorení.

  Nocisenzory, resp. nociceptory - Receptory na vnímanie bolesti, nachádzajú sa na povrchu tela, v svaloch,
  kĺbových puzdrách aj v útrobách.

  Osteoartritída - Všeobecné pomenovanie zápalu kĺbov a kostí.

  Periartritída - Zápal tkaniva v okolí kĺbu.

  Písomná informácia pre používateľov - Skrátená informácia o lieku, ktorá je povinnou súčasťou každého balenia lieku, označovaná aj ako príbalový leták.

  Prevencia - Súbor opatrení na predchádzanie chorôb.

  Propylparabén - Konzervačná látka, používa sa okrem iného aj vo farmaceutickom priemysle.

  Remisia ochorenia - Dočasné zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby, ktoré môže vplyvom nejakých podnetov opäť prepuknúť tzv. relapsom.

  Reumatoidná artritída - Najčastejšie reumatické ochorenie, chronické dlhodobé zápalové ochorenie postihujúce najmä kĺby.

  Rinitída - Zápal nosovej sliznice (nádcha).

  RTG - Röntgenové žiarenie

  Tenisový lakeť - Laické označenie preťaženia svalov ramena a predlaktia, ktorý často ústi do bolesti v lakti.

  Uveálny trakt - Označenie očnej živnatky (uvey).

  Vedľajšie účinky lieku - Súbor príznakov, ktoré boli počas predklinických a klinických štúdií spozorované a nespadajú do terapeutického účinku lieku.

  Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky - Nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované u konkrétneho lieku vo frekvencii 0,01 – 0,001 % liečených pacientov.

  WHO - Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

  Zriedkavé nežiaduce účinky - Nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované u konkrétneho lieku vo frekvencii 0,1 – 0,01 % liečených pacientov.

  Žihľavka (urtikária) - Reakcia kože, ktorá vzniká následkom rozšírenia a zvýšenia priepustnosti krvných ciev v koži, ako dôsledok uvoľnenia histamínu pri rôznych stimuloch.

  SLOVNÍK

  Aceklofenak - účinná látka patriaca do veľkej skupiny nesteroidných anfilogistík, liečiv, ktoré v rôznej miere prejavujú analgetický, antiflogistický a antireumatický účinok.

  Aflamil® krém (charakteristika) - Liek s obsahom účinnej látky aceklofenak, ktorý má analgetický a protizápalový účinok. Používa sa na lokálnu liečbu bolesti a zápalu.

  Alergia - Neprimeraná obranná reakcia imunitného systému nášho organizmu na látky z okolitého prostredia.

  Analgetický - Utišujúci bolesť, znižujúci pocit bolesti.

  Ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba) - Chronické systémové zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza
  aj k postupnému znehybneniu stavcov.

  Antiflogistikum - Liečivo pôsobiace proti zápalu.

  Antireumatický účinok - Pôsobiaci proti reumatizmu.

  Artroskopia - Vyšetrovacia alebo liečebná metóda, používa sa pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov.

  Autoimunitné ochorenie - Ochorenie, pri ktorom je imunitný systém nadmerne aktívny v rozpoznávaní a ničení a napáda niektoré štruktúry vlastného tela.

  Chrupavka (chrupka) - Druh podporného tkaniva, napríklad na koncových oblastiach kosti.

  Dermatitída - Spoločné označenie pre všetky zápaly kože.

  Distenzia - Roztiahnutie

  Dychová exkurzia hrudníka - Zväčšovanie hrudníka pri dýchaní.

  Ekzém (atopická dermatitída) - Chronické alebo chronicky sa opakujúce ochorenie kože, sprevádzané výrazným svrbením, rozmanitosťou klinických príznakov s rôznym priebehom.

  Elektroliečba - Druh fyzikálnej terapie, využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie.

  Emulgácia - Rozptyľovanie dvoch navzájom nerozpustných kvapalných zložiek s cieľom prípravy emulzie, príklad sú krémy.

  Ergoterapia - Liečba prácou alebo pracovná terapia, je súčasťou liečebnej rehabilitácie a psychoterapie.

  Exspirácia - Stanovené obdobie, uplynutím ktorého prestane byť liek použiteľný.

  Fotosenzitivita - Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.

  Infračervené žiarenie - Je elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou ako viditeľné svetlo a kratšou ako mikrovlnné žiarenie.

  Intraartikulárna aplikácia - Vnútrokĺbová aplikácia

  Kontaktná dermatitída - Neinfekčné povrchové zápalové ochorenie kože alergickej povahy, vyvolané rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré prichádzajú do kontaktu s kožou.

  Kyselina acetylosalicylová - Aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylovej s účinkom analgetickým (pôsobí proti bolesti), antipyretickým (znižuje horúčku), antiflogistickým (potláča zápal).

  Kyselina hyalurónová - Polysacharid, glykosaminoglykán tvorený z opakujúcich sa jednotiek N-acetylglukozamínu a kyseliny glukurónovej.

  Lokálny - Miestny, vzťahujúci sa na istý bod, oblasť.

  Metylparabén - Organická zlúčenina zo skupiny parabénov, ktorá sa používa napr. ako konzervant v kozmetike, farmácii a potravinárstve.

  Muskuloskeletálne ochorenia - Ochorenia svalov a kostí.

  Nemedikamentózna liečba - Liečba bez použitia medikamentov (napr. rehabilitácia, ergoterapia a iné).

  Nesteroidný protizápalový - Lieky (antireumatiká) používané na liečbu rôznych akútnych a chronických zápalových a bolestivých ochorení.

  Nocisenzory, resp. nociceptory - Receptory na vnímanie bolesti, nachádzajú sa na povrchu tela, v svaloch,
  kĺbových puzdrách aj v útrobách.

  Osteoartritída - Všeobecné pomenovanie zápalu kĺbov a kostí.

  Periartritída - Zápal tkaniva v okolí kĺbu.

  Písomná informácia pre používateľov - Skrátená informácia o lieku, ktorá je povinnou súčasťou každého balenia lieku, označovaná aj ako príbalový leták.

  Prevencia - Súbor opatrení na predchádzanie chorôb.
  Propylparabén - Konzervačná látka, používa sa okrem iného aj vo farmaceutickom priemysle.

  Remisia ochorenia - Dočasné zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby, ktoré môže vplyvom nejakých podnetov opäť prepuknúť tzv. relapsom.

  Reumatoidná artritída - Najčastejšie reumatické ochorenie, chronické dlhodobé zápalové ochorenie postihujúce najmä kĺby.

  Rinitída - Zápal nosovej sliznice (nádcha).

  RTG - Röntgenové žiarenie

  Tenisový lakeť - Laické označenie preťaženia svalov ramena a predlaktia, ktorý často ústi do bolesti v lakti.

  Uveálny trakt - Označenie očnej živnatky (uvey).

  Vedľajšie účinky lieku - Súbor príznakov, ktoré boli počas predklinických a klinických štúdií spozorované a nespadajú do terapeutického účinku lieku.

  Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky - Nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované u konkrétneho lieku vo frekvencii 0,01 – 0,001 % liečených pacientov.

  WHO - Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)

  Zriedkavé nežiaduce účinky - Nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované u konkrétneho lieku vo frekvencii 0,1 – 0,01 % liečených pacientov.

  Žihľavka (urtikária) - Reakcia kože, ktorá vzniká následkom rozšírenia a zvýšenia priepustnosti krvných ciev v koži, ako dôsledok uvoľnenia histamínu pri rôznych stimuloch.


  KONTAKT

  KONTAKT

  Gedeon Richter Slovakia s.r.o.
  Karadžičova 10
  821 08 Bratislava

  Tel: + 421 2 50 20 58 01

  E mail: richtergedeon@richterg.sk

  www.richter.sk

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre Aflamil krém.

  Vedľajšie účinky môžete hlásiť na našu e-mailovú adresu:

  richtergedeon@richterg.sk alebo aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.