Gedeon Richter Plc.

s hlavným sídlom v Maďarsku, je paneurópskou, na inováciu zameranou, špecializovanou farmaceutickou spoločnosťou venujúcou sa výrobe, výskumu, vývoju, predaju a marketingu liečiv.

Spoločnosť produkuje okolo 200 farmaceutických produktov vo viac ako 400 prevedeniach. Portfólio produktov zahŕňa takmer všetky dôležité terapeutické oblasti, vrátane gynekológie, centrálneho nervového systému a kardiovaskulárneho systému. Okrem toho biotechnologické zariadenia pomôžu firme rozšíriť jej sortiment o produkty ponúkajúce vysokú pridanú hodnotu.

Gedeon Richter má najväčšie oddelenie výskumu a vývoja v strednej Európe. Originálny výskum sa sústreďuje na poruchy centrálneho nervového systému, pričom sa hlavne zameriava na klinické poruchy ako sú schizofrénia, úzkosť, chronické bolesti a depresia, ako aj liečbu neškodných gynekologických ochorení. Vďaka jej uznávanej expertíze v oblasti steroidovej chémie a komplexnému radu produktov určených na ženskú zdravotnú starostlivosť, je Gedeon Richter dôležitým hráčom na poli gynekológie celosvetovo.